รายละเอียดการตอบจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ

เรื่องที่แจ้ง: เรียนท่านอธิบดี

เรื่อง ขอความคิดเห็นและนำเสนอ

1.จากการที่ผู้รับผิดชอบแพทย์แผนไทยและปฎิบัติงานแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลของรัฐที่จบจากสถาบันบรมราชนกวุฒิ ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย (อายุรเวท) หรือ ที่อื่น และรับราชการใช้ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประเภท ทั่วไป นั้น ได้ศึกษาต่อจน จบ ป.ตรีการแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุตย์ ที่ก.พ รับรอง กรรมการวิชาชีพรับรอง ได้ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยแล้วนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ ให้ทางท่านอธิบดีช่วยพลักดัน
โดยเสนอ ก.พ. ให้ปรับตำแหน่งในประเภท วิชาการ โดยใช้ เลข ตำแหน่งบรรจุเดิม (เหมือน จพ วิทยาศาตร์การแพทย์ ทั่วไป จบ ป. ตรี นักเทคนิคการแพทย์ ได้ใบประกอบวิชาชีพ ปรับเป็น นักเทคนิคการแพทย์ ประเภทวิชาการ หรือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประเภททั่งไป จบ ป.ตรี พยาบาล สามารถ ปรับ เป็น พยาบวล ประเภทวิชาการ)


2.เรื่องโครงสร้าง ร.พ.ช. ข้อเสนอ ครับหน้าจะจัดตังเป็น
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นักการแพทย์แผนไทย
เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย/หมอนวดไทย 1-2

1. นักการแพทย์แผนไทย จบป.ตรี มีใบประกอบโรค
2. เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย/เจ้าพนักงานสาธารณสุข จบ ปวส/ปวท ทางดา้นการแพทย์แผนไทย
3. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย/หมอนวดไทย 1-2นัก จบ อบรม 330/372/150/60


งานในกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1 งานบริหาร
2.งานแพทย์แผนไทย
3งานแพทย์ทางเลือก
4งานแพทย์พื้นบ้าน

ครับอันนี้เป็นขอเสนอครับ ผมคิดว่าหน้าจะทำไว้นะครับส่วน คนไม่พอต่องาน ส่วนใหญ่ถ้าคนไม่พอพวกเราก็ทำหลายหน้าที่หลายงานอยู่แล้ว

3.ผมอยากจะให้ทางอธิบดีแนะนำให้สถาบันบรมราชนกมี หลักสูตร แพทย์แผนไทย 2ปี หรือ 3ปี ต่อไป เพราะ ต่อไป ก็ต้องมี แพทย์แผนไทย ที่จบ 2/3 มาช่วยทำหัตการต่างๆ (เหมือนมีหมอก็ต้องมีพยาบาล) อันนี้ก็เป็นข้อแสนอนะครับอาจจะไม่ถูกมังก็ขอกลาบขออภัยด้วยนะครับ

ขอเรียนให้ทราบ

ณรงค์รัชต์ ฤทธิเม่นวัน/เวลา ที่แจ้ง: 18เม.ย.2555 11:33

ท่านอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ได้ตอบว่า

เรื่องที่ 1 และ 2 อยู่ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางในการดำเนินการ
เรื่องที่ 3 อาจต้องรอ ร่าง พรบ.การแพทย์แผนไทยให้ผ่านสภาเรียบร้อยก่อน แล้วสภาวิชาชีพจึงจะกำหนดมาตรฐานแห่งวิชาชีพต่อไปว่าควรจะมีระดับใดบ้าง